نمونه برداری

گروه محیط زیست موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق آماده همکاری با کلیه صنایع ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه آنالیز و تعیین نوع آلاینده ها و انتخاب روش های مناسب جهت رفع آلودگی می باشد و در این راستا پروژه های تحقیقاتی متعددی را با موفقیت به انجام رسانده است . 

  • کلیه مراحل نمونه برداری ، آماده سازی ، استخراج و آنالیز نمونه های زیست محیطی توسط آزمایشگاه موسسه ، بر اساس روش های استاندارد ملی و جهانی نظیر MOOPAM ,ASTM , EPA  صورت می پذیرد .