اخبار

موسسه امین آزمای شرق با همکاری شرکت بسپار پایش پارس برگزار می کند: ✅ کارگاه تخصصی HPLC بصورت عملی (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 13:06:09 - 02/06/11
استخدام کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی یا صنایع غذایی در موسسه علوم تحقیقاتی امین ازمای شرق (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 12:24:05 - 02/05/23
↩️ رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، با اشاره به تخصیص اعتبار بهره مندی از خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلی در فصول مختلف، عنوان کرد: شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با ارائه طرح های تخفیفی و تسهیلات به فعالا (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 12:29:55 - 02/03/28
موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق با همراهی و پشتیبانی مشتریان عزیز و تلاش و پشتکار پرسنل متعهد خود در فهرست شرکت های دانش بنیان قرارگرفت. این افتخار بزرگ را به مجموعه ی امین ازمای شرق تبریک عرض نموده و امیدواریم این موفقیت گامی موثر در جهت اعتلای فرهن (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 12:28:29 - 02/03/28
موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق جهت اعتباربخشی در نتایج آزمون صادره با درج کد QR ، قابلیت ردیابی و صحت آن را میسر کرده است. زین پس با اسکن کد QR مندرج در نتیجه آزمون نسبت به وضعیت انطباق و صحت نتیجه آزمون آگاه خواهید شد. (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 14:16:28 - 00/10/05
در هفتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1399، فعالیت 380 مجموعه آزمایشگاهی (شامل 426 آزمایشگاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق با عنایت خداوند متعال (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:48:41 - 00/07/28