اخبار

موسسه تحقیقاتی امین آزمای شرق در بهمن ماه برگزار می کند : HSE مقدماتی در صنایع (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:27:51 - 97/10/24
تخفیفات ویژه موسسه برای واحدهای تولیدی همکار (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:20:56 - 97/10/24
کارگاه آموزشی تئوری و عملی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) با همکاری امین آزمای شرق و بسپار پایش پارس در محل موسسه امین آزمای شرق برگزار شد . (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 14:03:31 - 97/09/20
قطعی شدن عضویت موسسه تحقیقاتی امین آزمای شرق در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:25:29 - 97/08/09
برگزیده شدن موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق به عنوان آزمایشگاه همکار نمونه ی استاندارد خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:28:43 - 97/07/29
22 مهر ماه روز جهانی استاندارد بر رهروان راه کیفیت مبارک باد (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 10:59:19 - 97/07/22