اخبار

دستان نوازشگر بهار ، روح تازه ای به کالبد طبیعت خفته می دهد و زمین ، تابلو رنگارنگ و چشم نواز خویش را نثار ما می کند . سرسبز ترین بهار تقدیمتان باد (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:09:58 - 98/01/05
بازدید جناب آقای مهندس نخودچی ریاست محترم مرکز فنی و حرفه ای ارم از آموزشگاه امین آزمای شرق (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:17:51 - 97/12/16
افزایش دامنه شمول آزمایشگاه به شرح نامه پیوست تایید شد (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 10:17:17 - 97/12/06
موسسه تحقیقاتی امین آزمای شرق در بهمن ماه برگزار می کند : HSE مقدماتی در صنایع (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:27:51 - 97/10/24
تخفیفات ویژه موسسه برای واحدهای تولیدی همکار (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:20:56 - 97/10/24
کارگاه آموزشی تئوری و عملی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) با همکاری امین آزمای شرق و بسپار پایش پارس در محل موسسه امین آزمای شرق برگزار شد . (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 14:03:31 - 97/09/20
قطعی شدن عضویت موسسه تحقیقاتی امین آزمای شرق در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:25:29 - 97/08/09