اخبار

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق جهت اعتباربخشی در نتایج آزمون صادره با درج کد QR ، قابلیت ردیابی و صحت آن را میسر کرده است. زین پس با اسکن کد QR مندرج در نتیجه آزمون نسبت به وضعیت انطباق و صحت نتیجه آزمون آگاه خواهید شد. (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 14:16:28 - 00/10/05
در هفتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1399، فعالیت 380 مجموعه آزمایشگاهی (شامل 426 آزمایشگاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق با عنایت خداوند متعال (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:48:41 - 00/07/28
طرح های اعتباری فعال در باشگاه مشتریان: جدید/ اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور/ 100 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف جدید/ اعتبار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی/ 40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف جدید/ اعتبار ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان/ 5 میل (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:20:47 - 00/03/06
مجوز جدید در قسمت مجوزهای سایت بارگزاری شد (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 09:21:40 - 99/12/28
هدیه ویژه شبکه ی آزمایشگاهی طرح تخفیف به مناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:37:35 - 99/09/08
طرح تخفیف به مناسبت هفته پژوهش ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور (ادامه خبر)
تاریخ انتشار: 11:34:12 - 99/09/08