اخبارتاریخ انتشار: 11:48:41 - 00/07/28

کسب رتبه 20 موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق در هفتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

در هفتمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس عملکرد آزمایشگاه ها در سال 1399، فعالیت 380 مجموعه آزمایشگاهی (شامل 426 آزمایشگاه) مورد ارزیابی قرار گرفت. موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق با عنایت خداوند متعال و تلاش مستمر همکاران گرامی با ده پله صعود موفق به کسب رتبه 20 در بین 426 آزمایشگاه شد. 

 امید است در این رقابت سازنده، با توسعه کمی و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی، ارتقای مشتری مداری و همچنین ترویج فرهنگ به اشتراک گذاری و فعالیت شبکه‌ای، در بین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، همچون ادوار گذشته افتخار آفرین باشیم.