آزمایشگاه نساجی

این آزمایشگاه پس از طی ارزیابی کارشناسان سازمان استاندارد موفق به دریافت گواهی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد گردید که با توجه به اینکه  آزمایشگاه در شعبه ی دوغارون موسسه تاسیس گردیده  است درخصوص سرعت بخشیدن  انجام آزمون نمونه های صادراتی نقش بسزایی ایفا می نماید . با دریافت این مجوز و افزایش اعتبار آن، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی علاوه بر صنایع نساجی، مصرف کنندگان و بازرگانان، به گمرکات و شرکت‌های بازرسی کالاهای نساجی وارداتی و صادراتی فراهم می‌شود.
فرآورده های مورد آزمون : انواع فرش ماشینی ، انواع نخ و الیاف مصنوعی و پتو ( برچسب گذاری )، انواع پارچه