فروش

  • فروش انواع سموم آفت کش ها ( دفع آفات نباتی ) جهت اندازه گیری با دستگاه GC Mass .
  • فروش انواع سم مایکوتوکسین ها  ( انواع آفلاتوکسین ها ، زیرالنون ، دی اکسی نیوالنول و اکراتوکسین )
  • فروش انواع ستون های ایمونوافنیتی مایکوتوکسینها از بهترین برندهای جهان   Vicam , Neocolumn, Rbiopharm
  • انواع رنگ های افزودنی خوراکی .
  • انواع مواد مرجع آزمایشگاه فلزات سنگین  ( CRM )
  • و  ....
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .