آموزش

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق جهت ارتقاء سطح علمی و فنی کادر خود و همچنین دیگر سازمان ها در هر سال دوره های تخصصی مختلفی را در زمینه آنالیز دستگاهی و روشهای مختلف استخراج برگزار می نماید. این دوره ها با هدف افزایش مهارت کابران دستگاه های آنالیتیک در سطوح مقدماتی و پیشرفته طراحی گردیده است و شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم نظری برای کاربری هر دستگاه با اجزاء و قطعات مختلف آن آشنا شده و در بخش کارگاه ها می توانند به صورت عملی روشهای مورد نیاز را فراگیرند و در پایان پس از گذراندن کامل دوره ها به شرکت کنندگان گواهینامه بین المللی فنی و حرفه ای و یا در صورت گذراندن بخشی از دوره ، گواهینامه مورد تایید فنی و حرفه ای ارائه می گردد .

در حال حاضر دوره های تخصصی زیر نیز  توسط گروه آموزشی موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق ارائه می گردد.

 • استخراج و آماده سازی نمونه .
 • کروماتوگرافی گازی  . GC
 • کروماتوگرافی مایع  .LC
 • کرو ماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی  . GC-MS
 • جذب اتمی  . AAS
 • کاربرد روش های آماری در پردازش داده ها و ارزیابی نتایج .
 • همچنین این موسسه در جهت اعتلای دانش روز جامعه موفق به اخذ مجوز آموزش از سازمان فنی و حرفه ای ( با ارائه مدرک مورد تایید بین المللی و یا گواهینامه مورد تایید فنی و حرفه ای )در زمینه های تخصصی فعالیت حرفه ای خود، به شرح ذیل شده است :

 • رشته های مدیریت صنایع .

 • رشته های صنایع غذایی .

 • رشته های خدمات امور اداری و آموزشی.

 • زیست فناوری .

 • و رشته بهداشت و ایمنی .

 • لیست حرفه های فنی و حرفه ای