آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی

ی بخش شیمی این موسسه با بهره گیری از جدیدترین روش ها و استانداردهای ملی و بین المللی توانایی انجام طیف وسیعی از آزمون های فیزیکو شیمیایی در زمینه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و خوراک دام و طیور را دارد. فعالیت های این بخش، انجام آزمون های عمومی و تخصصی ذیل می باشد:

 • آزمون ارگانولپتیک چای (تنها آزمایشگاه همکار خصوصی در کل کشور) (Organoleptic)
 • اندازه گیری میزان پروتئین و TKN
 • میزان نیتروژن آزاد کل (TVN)
 • اندازه گیری میزان فیبر  (Crude Fiber)
 • اندازه گیری میزان چربی
 • اندازه گیری میزان رطوبت(Moisture)
 • اندازه گیری میزان pH
 • اندازه گیری میزان خاکستر کل
 • اندازه گیری میزان نیتریت(No2-) ،نیترات(No3-)، منگنز، ید، فسفر، فسفات،  کلسیم و
 • اندازه گیری میزان نمک
 • اندازه گیری میزان کلر(Cl-)
 • تشخیص اوره
 • اندازه گیری میزان فلوئور
 • اندازه گیری میزان رنگدانه
 • تعیین چگالی(Densitometry)
 • انداره گیری اسانس ها
 • اندازه گیری رنگ افزودنی
 • وز