مشاوره

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق در کنار فعالیت های پژوهشی و در راستای انتقال تجربیات کارشناسان خود به جامعه صنعتی و علمی کشور خدمات مشاوره ای و فنی نیز ارائه می نماید .

  • تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی .
  • راهنمایی در زمینه خرید دستگاه های آنالیتیک و ...

از جمله فعالیت های مشاوره ای این موسسه بوده که تاکنون مراکز مختلفی توانسته اند از این خدمات بهره گیرند .