اخبارتاریخ انتشار: 13:31:51 - 03/04/02

حضور مهندس نسب در امین آزما

جناب مهندس نسب دبیر شبکه آزمایشگاهی با حضور در نشست دوستانه در آزمایشگاه امین آزما و بازدید از توانمندی های این مجموعه با بیان نقطه  نظرات و پیشنهادات سازنده ی خود این موسسه را در مسیر ارتقاء سطح و ارائه خدمات بهتر یاری نمود...

امین آزما 1403/03