اخبارتاریخ انتشار: 14:03:31 - 97/09/20

برگزاری کارگاه آموزشی تئوری و عملی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC ) با همکاری امین آزمای شرق و بسپار پایش پارس