اخبارتاریخ انتشار: 09:17:51 - 97/12/16

بازدید ریاست محترم مرکز آموزش مهارت های پیشرفته فنی و حرفه ای ارم از آموزشگاه امین آزمای شرق