اخبارتاریخ انتشار: 09:20:47 - 00/03/06

اعتبار ویژه دریافت خدمات آزمایشگاهی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

طرح های اعتباری فعال در باشگاه مشتریان:

جدید/ اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی سراسر کشور/ 100 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف

جدید/ اعتبار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی/ 40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف

جدید/ اعتبار ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان/ 5 میلیون ریال اعتبار، 20 درصد تخفیف

اعتبار ویژه شرکت های دانش بنیان و خلاق/ 40 میلیون ریال اعتبار، 50 درصد تخفیف

https://my.labsnet.ir/