اخبارتاریخ انتشار: 11:28:43 - 97/07/29

موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق آزمایشگاه همکار نمونه ی استاندارد خراسان رضوی (97/07/28)

انتخاب موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق به عنوان آزمایشگاه همکار نمونه ی استاندارد خراسان رضوی در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد